Järn & Metallhantering för privatpersoner

Rensa förrådet på sådant som inte längre används

Ibland kan det vara problematiskt att komma till skott och avlägsna gammalt skrot i form av förbrukade produkter som på grund av förslitningsskador inte längre är i funktionsdugligt skick. Det är fullt förståeligt, och orsakerna till att motivationen brister kan vara många. En övervägande andel upplever bortforsling av skrot som ett nödvändigt ont då det kräver tid och energi som annars skulle kunna ha lagts på andra, mer uppskattade och önskvärda aktiviteter. Dessutom är det alltjämt många individer som tror att den kommunalt ägda Återvinningscentralen är det enda stället att vända sig till.

Men faktum är att det numera finns ett betydligt mer klimatsmart och mer ekonomiskt fördelaktigt återvinningsbolag att anlita om man önskar göra sig av med oönskat och otympligt skrot, Hallands Järn & Metallhantering.

Få betalt för ditt skrot

Om du väljer att överlämna ditt skrot till Hallands Järn & Metallhantering får du betalt för besväret. Vi hanterar ditt skrot, separerar materialen och väger upp de råvaror som går att återvinna vartefter vi fastställer volymen och gör en uträkning baserad på det rådande kilopriset. Därefter får du ta del av din ekonomiska ersättning samtidigt som återvinningsprocessen påbörjas. Genom att vända dig till oss slår du kort och gott två flugor i en smäll då du hjälper till att upprätthålla ett miljövänligt kretslopp och på samma gång får betalt för din goda gärning.

Vi erbjuder oss dessutom att köra ut till dig samt hämta upp och transportera bort avfallet om du exempelvis skulle uppleva att tiden inte räcker till eller att volymerna är alltför stora för att hantera på egen hand.