Rivning & Sanering

Återvinning i samband med rivningsarbete

Ska du bygga nytt eller planerar du att hjälpa en vän att sanera tomten? Ibland är det nödvändigt att riva en byggnad, ett hus eller en lokal av säkerhetsskäl. Materialen som konstruktionen vilar på håller kanske inte den kvalitet som är nödvändig för att garantera säkerheten. Men ibland handlar det inte om att byggnaden är förfallen eller innebär en säkerhetsrisk utan om en strävan efter modernisering. Det kan finnas många bakomliggande orsaker till att man river en byggnad, men oavsett vad skälet är kommer rivningsarbetet att rendera i en mängd bråte som måste forslas bort.

Hallands Järn & Metallhantering kan hjälpa till med det efterföljande arbetet efter en rivning. Företaget arbetar med att köpa upp förnyelsebart metall och järn från privatpersoner och organisationer för att i nästa skede återvinna godset och slutligen leverera regenererat material till järnverk och stålbruk.
 

Minska arbetsbördan och få betalt för att serva miljön

Om du låter oss hjälpa dig med efterarbetet kan du med andra ord räkna med att slå två flugor i en smäll; Samtidigt som du får välbehövlig avlastning tjänar du en hacka på att bidra till förevigande av råvaror och gör således miljön en ansenlig tjänst. Ibland räcker det gott och väl att sätta våra egna medarbetare i arbete, men om mer arbetskraft är nödvändig har vi möjlighet att ta hjälp av våra samarbetspartners.

Bättre och mer förmånligt kan det inte bli.